Proefschriftbegeleiding: Veelvoorkomende fouten in de opmaak

Deel van een serie over het begeleiden van promotieonderzoek.

Praktisch elk document dat ik als draft onder ogen heb gekregen heeft meerdere fouten in de opmaak. Vooral verschillen in regelafstand, lettergrootte en dubbele spaties komen vaak voor.

Een overzicht van wat ik zoal onder ogen krijg:

 • Verschil in regelafstand
 • Verschillende lettertypes
 • Onoverzichtelijke kleurcodes.
 • Inconsistente opmaak van de koppen
 • Verschillende lettergrootte
 • Verschillende opmaak citaten (bijv het éne citaat dubbele tabs, het andere citaat enkele tabs).
 • Dubbele spaties
 • Per ongeluk verschijnende tabs, bijv. in de voetnoten
 • Soms geen spatie na voetnootnummer
 • Paginanummers stagneren bij ‘1’
 • Op onlogische plekken starten met een nieuwe pagina
 • In plaats van tabs spaties gebruiken waardoor ongelijke regels ontstaan
 • Ontbreken van inhoudsopgave bij lange / gecompliceerde documenten
 • Paragraaftitel als laatste regel op een pagina zonder dat er een regel tekst volgt
 • Verschillende lettertype/lettergrootte in voetnoten
 • Lettertype paginanummer niet overeenkomend met lettertype hoofdtekst
 • Te weinig ruimte tussen voetnoten en paginanummer

Gebruik deze checklist om je document door te nemen voordat een andere lezer je draft onder ogen krijgt. Als deze issues gefixt zijn, is het voor een meelezer makkelijker om zich te concentreren op de lijn van het argument.

Werk met stijlen

Het grootste deel van deze fouten is te voorkomen door vanaf het begin af aan te werken met stijlen in plaats van ad hoc dingen aan passen. Microsoft Word heeft hier een duidelijke handleiding:

Dubbele spaties

Tenslotte komen dubbele spaties vaak voor als je bezig bent met zinnen te redigeren en woorden van de ene plek in de zin naar de andere te verplaatsen. Vaak is het voor jezelf niet ogenblikkelijk duidelijk dat er dubbele spaties ontstaan als je bezig bent met het schuiven van zinselementen. Het opsporen van dubbele spaties kan makkelijk door ze via de functie “vervangen” ze op te sporen en ze automatisch te laten vervangen door een enkele spatie.

Investeer in kennis van Microsoft Word

Het werken met een duidelijke opmaakprofiel helpt ook om te werken met precies de opmaak die voor jou prettig is, ook al valt deze niet per se samen met de academische standaards. Zie verder de blogpost: investeer in Microsoft Word.

Kleine Theologie van de Hoop in Tijden van Werkloosheid

Voor Stichting Encour heb ik, in samenspraak met Bert den Hertog, een kleine aanzet geschreven voor de betekenis van hoop in tijden van werkloosheid. Afgelopen woensdag stond een afspraak gepland met de ETF Leuven om verder na te denken op welke manier de ETF en Encour samen kunnen werken rond dit thema.

Dit gesprek was tegelijkertijd ook mijn laatste bijdrage aan Encour, ik zal me vanaf nu focussen op mijn werk bij de GZB en de allerlaatste loodjes van mijn proefschrift.

In het document verdedig ik een communale en barmhartige theologie van de hoop, geïnspireerd op de contrastervaring van Schillebeeckx. De ervaring van werkloosheid is bij uitstek een contrastervaring, een hardhandige en existentiële ervaring van hoe het leven niet moet zijn. Juist door de contrastervaringen te delen in geloofsgemeenschappen komt er ruimte voor de hoop die bestaat uit de bemoediging van het weten dat de gemeenschap getuige is van deze situatie, en indien mogelijk communale actie. Lees hier verder.