Regenboogkerk Hilversum – Ignatius van Antiochië

Door de Regenboogkerk in Hilversum was ik gevraagd om in het kader van hun serie “inspirerende geloofsgetuigen” aandacht in de eredienst te besteden aan Ignatius van Antiochië. De schriftlezing koos ik daarom niet alleen uit de Nieuw-Testamentische brief aan de Efeziërs, maar las ik ook uit Ignatius’ brief gericht aan de gemeente in Efeze. Omdat afgelopen week #metoo zo’n belangrijke impact had op het nieuws, heb ik ervoor gekozen om in de preek zelf vooral aandacht te besteden aan een respons van de kerk op seksuele intimidatie en misbruik.