Gender im Disput

De Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) is op dit moment bezig met het nadenken over de vraag naar religie en gender. In hun recent verschenen bundel “Gender im Disput” is ook een bijdrage van mijn hand te lezen over dit onderwerp. Voor degenen die minder goed Duits lezen stuur ik graag ook de Nederlandse versie van mijn artikel toe. De bundel is integraal te downloaden.

https://www.gender-ekd.de/presse/33802.html