Een nieuwe taal: Sefanja 3

Vandaag gepreekt in de Wijkplaats, Utrecht-West over Sefanja 3: Gods nieuwe taal als een afweermiddel tegen de oude taal van overheersing en machtsmisbruik. Een verrassend relevant gedeelte in de week van de “alternatieve feiten”…

Lees de preek: Een nieuwe taal.

Kernlied was Sela: God keert alles om:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *