Evangelische Beweging

Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een hoofdstuk over de evangelische beweging. Ik neem het hoofdstuk over de organisaties voor mijn rekening. Een voorrecht om de oral history op te mogen tekenen van deze nog vrij jonge beweging. Naar mijns inziens tijdig om nu de verhalen op te tekenen voordat deze niet meer te achterhalen zijn.

Een aantal opvallende zaken:

 • de organisaties in de Evangelische beweging zijn taaier dan je zou denken voor een beweging. De jaren ’50 en ’60 waren een scharnierperiode. Organisaties opgericht in die tijd, zoals Open Doors, Jeugd met een Opdracht, Youth for Christ, Operatie Mobilisatie, bestaan nog. Ze hebben zich telkens opnieuw weten uit te vinden in een veranderende tijd. Continuïteit in discontinuïteit, en een indrukwekkende prestatie.
 • Hoewel het niets nieuws is als ik zeg dat de evangelische beweging het van festivals en weekenden moet hebben (Opwekking!) viel me wel op wat voor een belangrijke rol dit soort weekenden en bijeenkomsten al in de begintijd gespeeld hebben. Bij mijn weten is er niet of nauwelijks een equivalent voor deze nadruk op weekenden en bijeenkomsten in de Protestantse hoek. Het nu populaire New Wine is uiteraard veel later opgekomen en kent een belangrijke invloed van Pinkster/evangelisch denken.
 • Belang van toerusting door middel van tijdschriften. De Oogst (Tot Heil des Volks) en Het Zoeklicht (opgericht: 1919!) bestaan nog steeds en dateren van (ruim) vóór de oorlog. Ook de evangelische boekhandels hebben een belangrijke rol gespeeld in het verspreiden van materiaal.
 • Opvallend is ook het ‘gebrek’ aan nieuwe organisaties, met name daar waar het gaat over kerkplanting. Waar de PKN hier al langer fors op inzet, lijkt deze beweging relatief laat op gang gekomen te zijn in evangelisch Nederland. Urban Expressions (wortels in baptistengemeentes) timmert wel aardig aan de weg maar richt zich met name op de prachtwijken. De kracht van gemeentestichting / pionieren vanuit de PKN is juist dat er ingezet wordt op een diversiteit aan achtergronden en locaties. Een overkoepelende en initiërende organisatie zou mooi zijn!

Het boek verschijnt medio 2017.

EDIT: Karin Timmerman mailde mij met de aanvulling dat ook ARC Nederland een overkoepelende organisatie is die zich richt op gemeentestichting. Deze organisatie heeft inmiddels vijf kerken in Nederland gestart, onder andere in Leeuwarden, Hilversum en Utrecht. De werkwijze lijkt anders te zijn dan van de meeste pioniersplekken in de PKN / Urban Expressions. Daar wordt klein begonnen en op een organische wijze van onderaf verder gebouwd. ARC Nederland zet in op het uitstralen van excellence en daarbij ligt de nadruk vanaf het begin af aan op professionaliteit.

One thought on “Evangelische Beweging

 • March 1, 2018 at 10:33 pm
  Permalink

  Alweer een wat oudere post… maar laat me toch reageren! De aanpak van ARC Nederland kenmerkt zich door een grote start, waarbij het onze filosofie is dat de nieuwe kerk gelijk door de 150 barrière heen breekt. Ook bestaande kerken hebben baat bij ons gedachtengoed, waarbij stilstand tot groei is omgezet. Meer info op http://www.arkerken.nl.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *