Huur mij in

Voorgaan in de eredienst

Vanaf 1 augustus 2018 ben ik in dienst van de VPKB, de Verenigde Protestantse Kerk België. De VPKB is een zustergemeente van de PKN en onderhoudt goede banden met Nederland. In mijn maandelijkse vrije weekend kom ik graag naar Nederland om voor te gaan en om de ervaringen van de Protestanten in België voor het voetlicht te halen. Graag ben ik u van dienst in een missionaire dienst, of natuurlijk in een ‘gewone’ dienst met een missionaire vleug.

Tekstschrijven

Met zowel populaire als wetenschappelijke publicaties op mijn naam én een proefschrift dat op 30 november 2016 verdedigd is, ben ik een ervaren tekstschrijver. Ik schrijf in opdracht over missionair kerk zijn, postkoloniale theologie en vrouw & kerk. Complexe materie maak ik graag toegankelijk voor een breder lezerspubliek. Sinds mijn verhuizing naar België ben ik ook beschikbaar om te schrijven over het Protestantisme in België. Zie mijn CV voor een volledig overzicht van mijn publicaties.

Missionair Kerk zijn

Ook ben ik in te huren voor studieavonden over missionair kerk zijn. Heeft uw gemeente behoefte om na te denken hoe je als kerk missionair kan zijn zonder in oude patronen en tegenstellingen te vervallen? Ik denk graag met u mee aan de hand van de thema’s die ik in mijn proefschrift verder uitwerk. Wat betekent het voor de omgang met migrantenkerken dat we kerk zijn in het wereldchristendom? Hoe kan kwetsbaarheid ons verder helpen in onze aanwezigheid in de buurt? Kerk zijn in de marges – is dat ook voor onze gemeente haalbaar?

Ik ken de breedte van christelijk én theologisch Nederland en voel me ook in die breedte thuis.

Meer weten?

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op via eleonora.hof@gmail.com of +3294848689.