Publications

Dissertation

Hof, Eleonora Dorothea. Reimagining Mission in the Postcolonial Condition. A Theology of Vulnerability and Vocation at the Margins. Zoetermeer: Boekencentrum, 2016.

 

Peer Reviewed

“Towards a Theology of Vulnerability as Analyzing and Critiquing Strategies of Ignorance and Invulnerability” in ‘Edward Schillebeeckx and the theology of public life’, edited by Stephan van Erp, Christopher Cimorelli and Christiane Alpers, accepted, publication expected medio 2017

“Called to the Mission Field”: A critical examination on the role of vocation in the construction of the “mission field”, Swedish Missiological Themes 101 (2014), 257-277. Full text.

“Re-imagining World Christianity: Challenging Territorial Essentialism.” Yearbook of the European Society of Women in Theological Research. Leuven: Peeters, 2014, 173-186. Full text.

“Het gewicht van het zwaartepunt: recht doen aan het wereldchristendom.” Nederlands Theologisch Tijdschrift 68:4 (2014), 261-281. Full text.

“A Missiology of Lament.” Swedish Missiological Themes 101 (2013), 321-338. Full text.

Professional

Organisaties in de evangelische beweging. Hoofdstuk in: Typisch Evangelisch, Amsterdam: Ark Media, lente 2017.

“Missiologie en postcolonialisme in gesprek met wijsheidsliteratuur,” Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, toegezegd, te verschijnen medio 2017.

“Met Edward Said op weg naar een postkoloniale theologie.” Radix: Tijdschrift over geloof en wetenschap42:1 (2016), 15-22. Full text.

“Uitzending: het geografische paradigma voorbij?” NZR Cahier 2 (2016), 33-39. Full text.

“De inclusiviteit van de Bijbel in Gewone Taal.” Met Andere Woorden 4 (2015), 16-27. Full text.

“Weerbarstige werkelijkheid: Partnerschap en wederkerigheid.” Tussenruimte 3 (2015): 19-21. Full text.

“Musa Dube en de koloniale erfenis van bijbelvertalen in Botswana.” TussenRuimte 4 (2014): 27-32. Full text.

Eleonora Hof and Wilbert van Saane. “Zending: Kwetsbare Ontmoeting over Grenzen.” TussenRuimte 3 (2014): 4-8. Full text.

“Bijbel in Gewone Taal: Problematische Principes, Verrassende Verwantschappen.”  In de Waagschaal 43, no 5 (2014), 28-30. Full text.

“De eigen kleur van Afrikaans christendom: Portret van Ogbu Kalu.” TussenRuimte 3 (2013): 21-24. Full text.

“Op weg naar een gedeeld toekomstperspectief: Interview met Kathleen Ferrier.” TussenRuimte 2 (2013): 39-43. Full text.

“Disturbance as a New Paradigm for Mission: A Critical Assessment of the Global Consultation of the World Evangelical Alliance.” Global Missiology 3, no. 10 (2013): 1–13. Full text.

“’Ik mis dat men elkaar werkelijk ziet’: Interview met Rhoïnde Doth.” TussenRuimte 3 (2012): 39-43. Full text.

Popular

Zo’n andere cultuur?!, Drieluik 1, februari 2017, 8-9. Full text.

Kleurrijke kaarsen, mooie mensen, VUUR: Passie, Inspiratie en Geloof van Soesters,  nr 12, winter 2016, 12-14. Full text.

“Kwetsbaarheid en marginaliteit in missie,” Zijspiegel 5, February 2016, 6-7. Full text.

“De oneindige vertaalbaarheid van de Bijbel,” March 20, 2015, http://bijbelingewonetaal.nl/actueel/blogs/item/de-oneindige-vertaalbaarheid-van-de-bijbel/.

“Bijbel in gewone taal confronteert de kerk met haar elitaire karakter.” January 15, 2015.
http://www.godschrift.nl/artikel/bijbel-gewone-taal-confronteert-kerk-met-haar-elitaire-karakter.

“Zet detentiecentra op de Nederlandse kaart.” http://www.godschrift.nl/artikel/zet-detentiecentra-op-nederlandse-kaart

“Amerikaanse invloed op zending: pizza en hamburger in Nepal.” Zending Nu 2 (2012): 10-11 Full text.

Reviews

Engen, Charles E. Van, ed. The State of Missiology Today: Global Innovations in Christian Witness. Downers Grove: InterVarsity Press, 2016. In: Journal of Reformed Theology, expected 2017.

Ross, Cathy, and Steve Bevans, eds. Mission on the Road to Emmaus: Constants, Context, and Prophetic Dialogue. London: SCM Press, 2015. In: TussenRuimte 2 (2016): 57-58. Full text.

C. Lienemann-Perrin/W. Lienemann (ed.) Religiöse Grenzüberschreitungen: Studien zu Bekehrung, Konfessions- und Religionswechsel / Crossing Religious Borders: Studies on Conversion and Religious Belonging (Studien zur Außereuropäischen Christentumsgeschichte/ Studies in the History of Christianity in the Non-Western World). Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2012. In: Tijdschrift voor Theologie 54 (2014): 301. Full text.

Vassiliadis, Petros (ed.). Orthodox Perspectives on Mission. Oxford: Regnum Books, 2013. In: TussenRuimte 2 (2014): 59. Full text.

James H. Kroeger, The gift of Mission: Yesterday, Today, Tomorrow. Maryknoll: Orbis Books, 2013. In Tussenruimte 1 (2014): 58. Full text.

Van de Poll, Evert W. Door de wereld gaat het Woord. Actuele thema’s in de mondiale zending. [The Word is going through the world: contemporary issues in global mission] Heerenveen: Medema, 2013. In: TussenRuimte 4 (2013): 58. Full text.

Kritzinger, J. N. J., and W. Saayman. David J. Bosch: Prophetic Integrity, Cruciform Praxis. Pietermaritzburg: Cluster Publications, 2011. In: TussenRuimte 2 (2013): 57. Full text.

Roger Helland and Leonard Hjalmarson, Missional Spirituality: Embodying God’s Love from the Inside Out. Downers Grove: Intervarsity Press, 2011. In: TussenRuimte 2 (2012): 56. Full text.

Stephen B. Bevans and Roger P. Schroeder, Prophetic Dialogue: Reflections on Christian Mission Today: Maryknoll: Orbis Books, 2011. In: TussenRuimte 1 (2012): 56. Full text.

Laurie Cassidy and Maureen H. O’Connell (ed.). Religion, Economics, and Culture in Conflict and Conversation. College Theology Society Annual 56. New York: Maryknoll, 2011. In: TussenRuimte 3 (2012): 56. Full. text.

Academic Resume – Eleonora Hof – March 17, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *